Мови

  • English
  • Українська

Аспірантура

Шановний магістре,
щиро вітаємо Вас та запрошуємо до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Навчання в аспірантурі дозволить Вам гармонійно знайти своє місце в науковій спільноті та надасть сприятливі умови бути інформованим про усі професійні новини. Ви опинитесь у динамічному та креативному середовищі, де завжди є можливість спілкуватися з людьми не просто цікавими та талановитими, але й видатними. Аспірантура – це місце, де Ви зможете реалізовувати проекти з більш високим ступенем самостійності, ніж це було за студентські роки, та навчитесь чітко формулювати свої думки.

Аспірантами керують провідні дослідники. Рівень академічної активності надзвичайно високий: вітчизняні та міжнародні наукові конференції та семінари, можливість брати участь у грантах та дослідницьких програмах, проходити практику у зарубіжних дослідницьких центрах.

При ІСМА працює аспірантура і докторантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями:
   105 — Прикладна фізика і наноматеріали (НАКАЗ 1622_про ліцензування)
   132 — Матеріалознавство (НАКАЗ 940_про ліцензування)

Датальніше про правила вступу до аспірантури ІСМА 


Початок навчання в аспірантурі з 01 листопада.

Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з метою акредитації ОНП 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"
З 12 по 14 січня 2022р. в Інституті сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України відбудеться робота експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "105 - Прикладна фізика та наноматеріали" за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
Наказ Про призначення експертної групи 2028е від 13.12.2021
Програма роботи експертної групи в ІСМА НАНУ
 
Заява про акредитацію ОП 105 Прикладна фізика та нанометеріали 
Відомості про самооцінювання ОП 105 Прикладна фізика та наноматеріали 
Список аспирантів на 01.11.21
Доробок аспірантів

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
61072, м. Харків, пр. Науки, 60
Контактна особа: к.ф.-м.н. Нєстєркіна Віра Володимирівна
тел. +38 057 341-01-73
E-mail: nesterkina@isma.kharkov.ua