Мови

  • English
  • Українська

Спецрада із захисту докторських дисертацій

В Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України працює спеціалізована вчена рада Д 64.169.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» (утворена відповідно до наказу МОН України від 10.10.2022 р. № 894).


Персональний склад спеціалізованої вченої ради

1. Сорокін Олександр Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, голова ради

2. Єфімова Світлана Леонідівна, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, заступник голови ради

3. Сліпченко Микола Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, вчений секретар ради

4. Жмурін Петро Миколайович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

5. Лисецький Лонгін Миколайович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

6. Притула Ігор Михайлович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, професор, директор, Інститут монокристалів НАН України

7. Рогачова Олена Іванівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

8. Семінько Владислав Вікторович, д.ф.-м.н., старший дослідник, завідувач лабораторії, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

9. Сіпатов Олександр Юрійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

10. Стрельчук Віктор Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

11. Тарасенко Олег Анатолійович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

12. Тарасов Володимир Олексійович, д.ф.-м.н., завідувач відділу, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України


З питань роботи спецради та проведення захисту дисертації звертатися до голови ради Олександра Сорокіна – sorokin@isma.kharkov.ua

Корисні посилання:
– Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук 2021
– Лист МОН 1_2136_08.02.2022_Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів