Мови

  • English
  • Українська

Відділ гетероструктурованих матеріалів (2314)

Основні напрямки діяльності

Дослідження закономірностей взаємодії іонізуючих випромінювань із органічними монокристалами та гетероструктурованими сцинтиляторами;
Розробка нових радіаційно-стійких гетероструктурованих матеріалів та світловодів для детекторів іонізуючих випромінювань високої інтенсивності;
Розробка нових сцинтиляційних матеріалів та детекторів для реєстрації над низьких потоків іонізуючих випромінювань;
Вивчення особливостей механізмів взаємодії нейтронів із монокристалічними, гетероструктурованими та іншими сцинтиляторами, а також розробка матеріалів і детекторів для реєстрації потоків нейтронів;
Удосконалення існуючих та створення нових приладів для виявлення радіоактивних матеріалів та заборонених для переміщення матеріалів зі створенням сучасного електронного обладнання з програмним забезпеченням;
Дослідження принципових можливостей цифрової мультиенергетичної радіографії для використання у різних галузях із доведенням нових наукових зразків до стадії їх практичного використання.

Технологічне устаткування

test

Завідувач відділу:

Креч Антон Владиславович
кандидат технічних наук
т. +38 057 341-03-18

Співробітники відділу:

Тарасенко Олег Анатолійович
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-02-59
Караваєва Наталія Леонідівна
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-03-18
Ополонін Олександр Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник
т. +38 057 341-04-26
Міненко Сергій Сергійович
кандидат технічних наук, науковий співробітник
т. +38 057 341-03-58
Лазарєв Ігор Вікторович
кандидат технічних наук, науковий співробітник
т. +38 057 341-03-28
Мартиненко Євгенія Вікторівна
кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник
т. +38 057 341-02-59
Махота Сергій Володимирович
Провідний інженер-електронік
Максимчук Вікторія Валеріївна
Провідний інженер
т. +38 057 341-04-81
Полупан Ярослава Ігорівна
Провідний інженер
Хромюк Іларіон Федорович
Молодший науковий співробітник, доктор філософії
Онищенко Геннадій Михайлович
кандидат фізико-математичних наук, в.о. старшого наукового співробітника

Основні проекти та публікації:

Галунов Н.З. К вопросу о механизме радиолюминесценции органических конденсированных сред // Письма в ЖЭТФ. – 1993.– Т. 57, № 9.– С. 553-556.

Galunov N.Z. The radioluminescence study as a method for investigation of structure features of organic molecular solids // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 1993. – Vol. 236. – P. 121-126, doi: 10.1080/10587259308055216.

Galunov N.Z. The study of the properties of organic bulk materials based on the new knowledge of their radioluminescence mechanism // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 1994. – Vol. 252. – P. 135-143 doi: 10.1080/10587259408038219.

Галунов Н.З., Тарасенко О.А. Механизм радиолюминесценции органических молекулярных твердых тел и жидкостей // Журнал прикладной спектроскопии. – 1995.– Т. 62, № 3. – С.84-86.

Galunov N.Z., Seminozhenko V.P., Stepanenko A.M. Radioluminescence mechanism and charge transport phenomena in organic solids // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2001. – Vol. 355. – P.479-490, doi: 10.1080/10587250108023678.

Galunov N.Z., Baker J.H., Budakovsky S.V. et al. Organic polycrystals as the new luminescent system for scintillation and ecology techniques // J. Lumin. – 2003. – Vol. 102-103. – P.464-468, doi: 10.1016/S0022-2313(02)00579-3.

Budakovsky  S.V., Galunov N.Z., Grinyov B.V. et al. Stilbene crystalline powder in polymer base as the new fast neutron detector // Rad. Meas. – 2007. – Vol. 42. – P. 565-568, doi: 10.1016/j.radmeas.2007.02.058.

Budakovsky S.V., Galunov N.Z., Karavaeva N.L. et al. New effective organic scintillators for fast neutron and short-range radiation detection // IEEE Trans. Nucl. Sci. – 2007. – Vol. 54. – P. 2734-2740, doi: 10.1109/TNS.2007.910423.

Baker J.H., Galunov N.Z., Tarasenko O.A. Variation of scintillation light yield of organic crystalline solids for different temperatures // IEEE Trans. Nucl. Sci. – 2008. – Vol. 55. – P. 2736-2738, doi: 10.1109/TNS.2008.2002146.

Galunov N., Tarasenko O. Primary quenching in a track of ionizing particle for organic scintillation crystalline materials // Rad. Meas. – 2010. – Vol. 45. – P. 380-382, doi: 10.1016/j.radmeas.2010.01.044.

Galunov N.Z., Grinyov B.V., Karavaeva N.L. et al. Gd-Bearing composite scintillators as the new thermal neutron detectors // IEEE Trans. Nucl. Sci. – 2011. – Vol. 58. – P. 339-346, doi: 10.1109/TNS.2010.2096516.

Галунов Н.З., Тарасенко О.А. Формирование треков ионизирующих излучений в органических конденсированных средах // Харьков: ИСМА, 2011. ‑ 480 c. ISBN 978-966-02-6565-3.

Tarasenko O.A. Generation and energy exchange of charge states in organic molecular scintillators. Functional Materials. – 2012. – Vol. 19. – P. 5-17.

Galunov N.Z., Seminozhenko V.P., Martynenko E.V., Tarasenko O.A. Quenching process in an ionizing particle track for organic crystalline scintillation detectors // Problems of Atomic Science and Technology, Ser.: Nuclear Physics Investigations. – 2013. – No.3. – P. 210-219.

Galunov N.Z., Tarasenko O.A., Tarasov V.A. Radioluminescence energy yield of organic solid scintillators excited by ionizing radiations with different specific energy loss // Journal of Applied Spectroscopy. – 2013. – Vol. 80, No. 4. – P. 550-555.

Tarasenko O., Galunov N., Karavaeva N. et al. Stilbene composite scintillators as detectors of fast neutrons emitted by 252Cf. Radiat. Meas. – 2013. – Vol. 58. – P. 61-65, doi: 10.1016/j.radmeas.2013.08.005.

Lebovka N.I., Lisetski L.N., Nesterenko M.I. et al. Anomalous selective reflection in cholesteryl oleyl carbonate — nematic 5CB mixtures and effects of their doping by single-walled carbon nanotubes. Liquid Crystals. – 2013. – Vol. 40, No.7. – P.968-975. https://doi.org/10.1080/02678292.2013.786796.

Ryzhikov V., Grinyov B., Galkin S. et al. Growing technology and luminescent characteristics of ZnSe doped crystals. J. Cryst. Growth – 2013. – Vol. 364. – P. 111-117. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2012.11.034.

Boyaryntsev A.Yu., Galunov N.Z., Karavaeva N.L. et al. Study of radiation-resistant gel bases for composite detectors. Functional Materials. – 2013. – Vol. 20, No.4. – P.471-476. https://doi.org/10.15407/fm20.04.471.

GalunovN.Z., Tarasenko O.A. Some aspects of the energy exchange in an ionizing particle track for organic solid detectors // Problems of Atomic Science and Technology, Ser.: Nuclear Physics Investigations. – 2014. –No.5 – P. 83-90.

Галунов Н.З., Семиноженко В.П. Радиолюминесценция органических конденсированных сред. Теория и применение // изд. второе, исправленное и дополненное. ‑ Киев: Наукова думка, 2015, 464 с. ISBN 978-966-00-1469-5.

Galunov N.Z.,Tarasenko O.A. Effect of polarization on recombination of charge states in an ionizing particle track in organic molecular crystals // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2015. – Vol. 606. – P. 176-188, doi: 10.1080/15421406.2014.905051.

Galunov N.Z., Lazarev I.V., Martynenko E.V. et al. Distribution coefficient of 1,4-diphenyl-1,3-butadiene in p-terphenyl single crystal and it influence on scintillation crystal light output // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2015. – Vol. 616. – P.176–186, doi: 10.1080/15421406.2014.991105.

Boyarintsev A.Yu., Galunov N.Z., Gerasymov Ia.V. et al. Radiation-resistant composite scintillators based on inorganic crystals (GSO:Ce, GPS:Ce and Al2O3:Ti) // Problems of Atomic Science and Technology, Ser.: Nuclear Physics Investigations. – 2016. – No.5 (105) – pp. 59-65.

Boyarintsev A.Yu., Galunov N.Z., Gerasymov Ya.V. et al. Radiation-resistant composite scintillators based on GSO and GPS grains. Nucl. Instrum. Meth. – 2017. – Vol.  841A. – P.124–129, doi: 10.1016/j.nima.2016.10.034.

Galunov N.Z., Gorbacheva T.E., Grinyov B.V. et al. Radiation-resistant composite scintillators based on Al2O3:Ti grains and their properties after irradiation // Nucl. Instrum. Meth. – 2017. – Vol.  866A. – P.104-110, doi: 10.1016/j.nima.2017.06.008.

Креч А.В., Галунов М.З. Композиційні сцинтилятори та особливості їх радіаційної стійкості // Український фізичний журнал. – 2017. – Т. 62, № 7, C. 565-578.

Galgunov N.Z., Karavaeva N.L. Tarasenko O.A. Crystalline and composite scintillators for fast and thermal neutron detection // In book: Engineering of Scintillation Materials and Radiation Technologies, ed by Mikhail Korzik and Alexander Gektin, Springer Proceedings in Physics, Vol. 200, 2017. – 345 p. – P.199-212, doi: 10.1007/978-3-319-68465-9_12.

Проект Цільової програми наукових досліджень НАН України «Дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення»: «Пошук шляхів оптимізації параметрів багатошарового детектора іонізуючих випромінювань для ефективної реєстрації швидких нейтронів за наявності інтенсивного гамма випромінювання». Керівник Рижиков В.Д., № Держреєстрації 0117U001284, 2017 р.

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень «Вплив триплет-триплетної анігіляції на здатність нових типів органічних гетерогенних сцинтиляторів до роздільної реєстрації іонізуючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу». Керівник: Галунов М.З., № Держреєстрації 0117U007183, 2017 – 2018 рр.

Тема відомчого держзамовлення ВФТПМ НАН України «Радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори та процеси, які визначають їх радіаційну стійкість». Керівники: Галунов М.З., Гриньов Б.В, № Держреєстрації 0117U001286, 2017 – 2019 рр.

Проект Цільової програми співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД «Ядерна матерія в екстремальних умовах» на 2016 р.: «Розробка радіаційно-стійких сцинтиляторів для фізики високих енергій». Керівник: Галунов М.З., № Держреєстрації 0116U006761, 2016 – 2017 рр.

Проект Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій»: «Органічні полікристалічні сцинтилятори для задач виявлення альфа- та бета-радіонуклідних джерел радіації у природних водах». Керівник: Галунов М.З., № Держреєстрації 0116U001775, 2016 – 2018 рр.

Проект НАТО SfP 984605 «Новий метод детектування швидких нейтронів для контролю нелегального переміщення ядерних матеріалів». Керівник: Рижиков В.Д., № Держреєстрації 0115U005790, 2015 р.

Тема відомчого держзамовлення «Дослідження ефектів взаємодії швидких нейтронів з важкими сцинтиляторами». Відповідальний виконавець Рижиков В.Д., № Держреєстрації 0114U001504, 2015 – 2016 рр.

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень «Розробка наукових засад створення світловодів на основі нових радіаційностійких матеріалів для задач фізики високих енергій». Керівник: Галунов М.З., № Держреєстрації 0115U005668, 2015 – 2016 рр.

Тема відомчого держзамовлення «Дослідження особливостей практичного використання мультиенергетичного підходу для цифрової радіографії». Керівник Рижиков В.Д., № Держреєстрації О114U001509, 2014 р.

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень «Механізми впливу високих доз іонізуючих випромінювань на сцинтиляційні і оптичні властивості нових типів органічних детекторів». Керівник: Галунов М.З., № Держреєстрації 0113U007096, 2013 – 2014 рр.

Тема відомчого держзамовлення «Органічні молекулярні сцинтиляційні системи з різною впорядкованістю надмолекулярної структури та особливості розміну енергії іонізуючого випромінювання в них». Керівники: Галунов М.З., Семиноженко В.П., № Держреєстрації 0113U001831, 2013 – 2015 рр.