Мови

  • English
  • Українська

Міжнародне співробітництво

Інститут сцинтиляційних матеріалів бере активну участь у міжнародному науковому та науково-технічному співробітництві у рамках контрактів та спільних проектів з закордонними центрами, фірмами та науковими організаціями.

У 2013 році було завершено трирічний спільний проект SUCCESS з університетом Клода Бернара (Ліон-1, Франція), що виконувався в рамках гранту Європейської Комісії за програмою FP-7. Подробиці можна дізнатися на веб-сайті проекту www.success.kharkov.ua
За програмою спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» методом Чохральського отримано об'ємні кристали LGSO:Ce. Проведено порівняння оптичних і сцинтиляційних характеристик волокон і об'ємних кристалів. Підготовлено експериментальні зразки до випробувань в Європейському центрі ядерних досліджень (Церн, Женева).

За договором про співпрацю з Національним Інститутом Ядерної фізики (Італія), науковцями інституту в лабораторії Гран Сасо проведено синтез радіаційно-чистих оксидів свинцю, цинку та молібдену для низькофонових детекторів. Проведено узгодження технічних вимог та умов виконання контракту з отримання низькофонових кристалів селеніду цинку для проекту з реєстрації безнейтринного подвійного бета-розпаду.
За програмою Eiffel уряду Франції аспіранти ІСМА отримали змогу виконувати наукові дослідження в рамках підготовки своїх дисертаційних робіт у Франції (університет Клода Бернара, Ліон-1).

Вчені інституту підтримують наукові зв'язки з Institute of Theoretical Physics and Materials Science Center, University of Groningen (Нідерланди), University of Central Florida, Wake Forest University, University of Tennessee, Nanotechnology Center, Lawrence Livermore National Laboratory (США), Optronic Materials Center National Institute for Materials Science (Японія), Paul Scherrer Institute, CERN (Швейцарія), University Claude Bernard Lion I (Франція), Оксфордським університетом (Великобританія), Humboldt University, University of Bayreuth (Німеччина), National Centre for Nuclear Research, Otwock-Swierk (Польща), Інститутом фізики Академії наук Чеської республіки, Institute of Accelerating Systems and Applications (Греція), з Пекінським університетом (Китай), Університет Тохоку (Японія), Інститутом ядерної фізики, Катанійським університетом (Італія), Інститутом фізики при Тартуському університеті (Естонія), Вільнюським університетом (Литва), University of the Witwatersrand (ПАР), фірмами "Folgat AG", (Німеччина), "Detec-Europe" (Франція), "Beijing DT Electronic Technology Co, Ltd" (Китай), „Tumast Automoto SRL" (Румунія) та ін.

Тісне наукове співробітництво налагоджене з організаціями та установами країн СНД, а саме: Інститутом фізики твердого тіла і напівпровідників та Інститутом фізики (Мінськ, Білорусь), Білоруським, Молдавським держуніверситетами, Євразійським національним університетом ім. Л.М.Гумільова (Казахстан) тощо.