Мови

 • English
 • Українська

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 99

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 99
«Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов’язаної з вимірюванням іонізувальних випромінень»

 
ТК 99 створено спільним наказом Держстандарту України та Академії наук України від 09.06.1994 р. за № 136/137 про створення Технічного комітету з стандартизації України.

Виконання функцій секретаріату ТК 99 покладено на Інститут сцинтиляційних матеріалів національної академії наук України (ІСМА НАН України).

КЕРІВНИЦТВО:

Голова ТК 99 - Борис Вікторович Гриньов, директор ІСМА НАН України, академік НАН України, доктор технічних наук, професор,
адреса: пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, Україна,
тел. +38(057)341-01-50,
е-mail: info@isma.kharkov.ua

Заступник голови ТК 99 - Юлія Анатоліївна Даниленко, в.о. заввідділу патентно-ліцензійної, винахідницької роботи та стандартизації ІСМА НАН України, кандидат технічних наук,
адреса: пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, Україна,
тел.: +38(057) 341-02-92,
е-mail: j.danilenko@isma.kharkov.ua

Відповідальний секретар ТК 99 – Сараєва Вікторія Олександрівна,  в.о. молодшого наукового співробітника відділу патентно-ліцензійної, винахідницької роботи та стандартизації ІСМА НАН України,
адреса: пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, Україна,
тел.: +38(057)341-01-84,
e - mail: saraeva@isma.kharkov.ua

 
Сфера діяльності ТК 99
 
Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації згідно з ДК004:2008
Стандартизація у сфері розробки та виготовлення матеріалів та приладів для сцинтиляційної техніки та техніки, пов’язаної з вимірюванням іонізувальних випромінень
Захист довкілля та здоров’я. Безпека
13.280 Захист від опромінення
*Охоплює також захист від іонізуючого випромінення
(в частині: захист від радіації; портальні монітори для вимірювання рівня радіації)
Метрологія та вимірювання. Фізичні явища 17.240 Радіаційне вимірювання
*Охоплює також дозиметричні прилади
(в частині: прилади для вимірювання іонізуючого випромінення)
17.040.30 Вимірювальні прилади
Енергетика та теплотехніка 27.120.10 Реакторна техніка (в частині прилади контрольно-вимірювальні і прилади захисту ядерних реакторів)
27.120.20 Ядерне енергетичне устатковання. Безпека
27.120.99 Інші стандарти стосовно атомної енергетики
 
Хімічні технології 71.040.50 Фізико-хімічні методи аналізування
*Охоплює також спектрофотометричне та хроматографічне аналізування
Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація 01.040.01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів)
01.100.99 Інші стандарти стосовно технічних креслениківНАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Гармонізація міжнародних стандартів IEC в Україні:
 1. ДСТУ ІEC 60050-394:2009 Електротехнічний словник термінів. Частина 394. Ядерна апаратура. Прилади, системи, обладнання та детектори (IEC 60050-394:2007, IDT);
 2. ДСТУ IEC 62372:2009 Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності (IEC 62372:2006, IDT);
 3. ДСТУ ІEC 60412:2009 Приладобудування ядерне. Детектори сцинтиляційні. Номенклатура. Розміри сцинтиляторів (IEC 60412:2007, IDT);
 4. ДСТУ IEC 61453:2009 Приладобудування ядерне. Детектори гамма-випромінення сцинтиляційні для аналізу радіонуклідів. Калібрування та випробування (IEC 61453:2007, IDT);
 5. ДСТУ ІЕС 61578:2008 Прилади радіаційного захисту. Калібрування та повірка приладів для вимірювання характеристик альфа- і/або бета-аерозолів за ефективністю компенсації радону. Методи випробування (IEC 61578:1997, IDT);
 6. ДСТУ ІЕС 61577-1:2008 Прилади радіаційного захисту. Прилади вимірювання радону та продуктів його розпаду. Частина 1. Загальні принципи (IEC 61577-1:2006, IDT);
 7. ДСТУ IEC 60515:2005 Детектори іонізувальних випромінень для контрольно-вимірювальних приладів і приладів захисту ядерних реакторів. Характеристики та методи випробування (IEC 60515:1975, IDT);
 8. ДСТУ ІЕС 62088:2009 Приладобудування ядерне. Фотодіоди для сцинтиляційних детекторів. Методи контролювання (IEC 62088:2001, IDT);
 9. ДСТУ ІЕС 61874:2007 Ядерне приладобудування. Прилади для визначення щільності породи під час буріння свердловин геофізичні (IEC 61874:1998, IDT);
 10. ДСТУ ІЕС 61505:2008 Прилади для ядерних реакторів. Реактори з киплячою водою. Контроль стабільності (IEC 61505:1998, IDT);
 11. ДСТУ ІЕС 61428:2007 Ядерне приладобудування. Контейнери для зразків для гамма спектрометрії з германієвими детекторами (IEC 61428:1998, IDT);
 12. ДСТУ IEC 61275:2007 Прилади радіаційного захисту. Виявлення окремих радіонуклідів у навколишньому середовищі. In situ фотонна спектрометрична система із застосуванням германієвого детектора (IEC 61275:1997, IDT);
 13. ДСТУ ІЕС 60780:2007 Атомні електростанції. Обладнання системи безпеки електричне. Кваліфікація (IEC 60780:1998, IDT)
 14.  ДСТУ IEC 62372:20__  (IEC 62372:2021, IDT)  «Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності»


Участь у роботі міжнародних  технічних комітетів:
 
Участь у роботі  TК 45 «Ядерне приладобудування»
https://www.iec.ch/dyn/ww...
TC 45 Nuclear instrumentation TC 45 Subcommittee(s) and/or Working Group(s)
SC 45A Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities SC 45B           Radiation protection instrumentation
Working Groups
WG 1  Classification - Terminology WG 2  Sensors and measurement techniques WG 5  Measurements of Environmental Radiation
WG 9  Detectors and systems WG 3  Instrumentation and control systems: architecture and system specific aspects WG 8  Active pocket and portable dose (rate) meters and monitors and passive dosimetry systems
WG 18  Mobile unmanned automated systems for nuclear and radiological applications. WG 5  Special process measurement and radiation monitoring WG 9  Installed equipment for radiation and activity monitoring in nuclear facilities
WG 20 Charged particle accelerator WG 7  Functional and safety fundamentals of instrumentation, control and electrical power systems WG 10 Radon and radon daughter measuring instruments
  WG 8  Control rooms, human machine interfaces and human factors engineering WG 15 Illicit trafficking control instrumentation using spectrometry, personel electronic dosimeter and portable dose rate instrumentation
  WG 9  System performance and robustness toward external stress WG 16 Contamination meters and monitors
  WG 10 Ageing management of instrumentation, control and electrical power systems in NPP WG 17 Security inspection systems using active interrogation with radiation
  WG 11 Electrical power systems: architecture and system specific aspects
 
 
  WG 12 Artificial intelligence for nuclear facilities  


 
Участь у CENELEC: ТК 99 є о-членом CLC/SR 45 Nuclear instrumentation, CLC/TC 45B Radiation protection instrumentation, CLC/TC 45AX  Nuclear power plants


Керівники проектів міжнародних стандартів IEC:

1.IEC 62372:2006 Nuclear instrumentation - Housed scintillators - Measurement methods of light output and intrinsic resolution (Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності)
2.ІEC 60412:2007 Nuclear instrumentation - Scintillation detectors - Nomenclature (identification) - Standard dimensions of scintillators (Приладобудування ядерне. Детектори сцинтиляційні. Номенклатура. Розміри сцинтиляторів);
3.IEC 61453:2007 Nuclear instrumentation - Scintillation gamma ray detector systems for the assay of radionuclides - Calibration and routine tests (Приладобудування ядерне. Детектори гамма-випромінення сцинтиляційні для аналізу радіонуклідів. Калібрування та випробування);
4. IEC 60462-2:2010  Nuclear instrumentation - Photomultiplier tubes for scintillation counting - Test procedures (Ядерне приладобудування – Фотопомножувачі для сцинтиляційного лічення – Методі випробування)
5.IEC 61435 ed2.0:2013  Nuclear instrumentation – high-purity germanium crystals for radiation detectors– measurement methods of basic characteristics (Ядерна апаратура – Кристали германію високо-чисті для радіаційних детекторів – Загальні методи визначення характеристик)
6. IEC 60412 ed3.0:2014  Nuclear instrumentation - Nomenclature (identification) of scintillators and scintillation detectors and standard dimensions of scintillators (Приладобудування ядерне. Детектори сцинтиляційні. Номенклатура. Розміри сцинтиляторів) 
7. ІЕС 62327:2021 Nuclear instrumentation – Housed scintillators – Measurement methods of light output and intrinsic resolution (Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності)

 
Нагороди
IEC 1906 Award

Yuliya Danylenko - 2013
Yuliya Danylenko - 2023