Мови

  • English
  • Українська

Конференції

Поточні конференції
ІСМАРТ

Міжнародна конференція «Інженерія сцинтиляційних матеріалів і радіаційні технології (ІСМАРТ)», що проходить раз на два роки, охоплює сучасні аспекти детектування радіації у різних використаннях і об’єднує розробників та споживачів сцинтиляційної техніки з метою пошуку і генерування взаємодоповнюючих ідей і технічних рішень для забезпечення інноваційного розвитку цього наукового напрямку.

Школа-семінар для молодих вчених

Щорічна міжнародна конференція для молодих вчених «Функціональні матеріали для технічних та біомедичних застосувань», що є продовженням відомої школи-семінару «Сцинтиляційні процеси та матеріали для реєстрації іонізуючого випромінення».

Проведенi заходи
Міжнародна конференція "Стан та перспективт співпраці Україна - ЦЕРН"

Міжнародна конференція «Стан та перспективи співпраці Україна-ЦЕРН» до 100-річчя Національної академії наук України 15-17 травня 2018

Паралельні та розподілені обчислювальні системи (PDCS 14)

Тематика конференції - дослідженнями та розробки в області HPC, Clouds, Grids, eScience. Конференція проводилася 4-6 березня 2014 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Люмкос

Ця конференція проводилася раз на два роки, та була присвячена теоретичному і експериментальному вивченню люмінесцентних процесів в конденсованих середовищах, створенню нових люмінесцентних матеріалів і дослідження їх фізико-хімічних властивостей, застосуванню люмінесцентних матеріалів в сучасних областях науки і техніки, питанням фотоніки, а також взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною.

Міжнародна конеренція "Передові сцинтиляційні матеріали" (Advanced Scintillation Materials) - 2013

Основна тематика - теорія і практика нових сцинтиляційних матеріалів. На конференції, що відбувалась в Інституті сцинтиляційних матеріалів 23-27 вересня 2013 року, обговорювалися останні експериментальні результати і теоретичні дослідження науки і техніки люмінесценції / сцинтиляції.

Міжнародна конференція "Ядерна медицина, фізика, інженерія та практика" (NucMed) 2011

Конференція присвячена стану ядерної медицини в Україні та розвинених країнах, тенденціям у цієї галузі і створенню можливостей для технологічних платформ для поліпшення і зниження вартості діагностичного обладнання для сприяння широкому впровадженню ядерної медицини в медичну практику. Мета заходу - обговорення актуальних проблем, починаючи з фізичних основ і інструментів візуалізації до радіофармацевтичних препаратів і медичних аналізів. Конференція проводилася 19-21 вересня 2011 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України.