Мови

 • English
 • Українська

Навчання в аспірантурі

Освітня програма має загальний обсяг 40 кредитів ЄКТС та містить наступні навчальні дисципліни:

Загальна підготовка:
 • Філософія науки та культури (6 кредитів ЄКТС)
 • Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1 (8 кредитів ЄКТС)
Відповідно до розпорядження Президії НАНУ №328 від 30 травня 2016 року виконання науковими установами НАН України складових освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з філософських та мовних компетентностей покладено на:

Центр гуманітарної освіти НАН України http://cgo.org.ua/
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України http://langcenter.kiev.ua/

Спеціальна підготовка:

Обов’язкові дисципліни:
 • Окремі питання фізики твердого тіла (4 кредити ЄКТС), викладач: д.ф.-м.н., с.н.с. Сорокін Олександр Васильович
 • Підготовка та управління проектами, (6 кредів ЄКТС), викладачі: д.ф.-м.н., проф. Сліпченко Микола Іванович та к.т.н. Даниленко Юлія Анатоліївна
 • Основи педагогіки вищої школи  (1 кредит ЄКТС), викладач: к.ф.-м.н. Нєстєркіна Віра Володимирівна

Обов’язкові дисципліни
для спеціальності 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали":
 • Прикладні аспекти фізики конденсованих середовищ (5 кредів ЄКТС), викладачі: д.ф.-м.н., с.н.с. Сорокін Олександр Васильович, д.ф.-м.н., проф. Лисецький Лонгін Миколайович, д.ф.-м.н., с.н.с.  Ващенко Ольга Валеріївна
для спеціальності 132 - "Матеріалознавство":
 • Сучасні проблеми одержання функціональних матеріалів (5 кредів ЄКТС), викладачі: д.т.н., ст.д. Беспалова Ірина Ігорівна, д.х.н., проф. Чергинець Віктор Леонідович та к.т.н., ст.д. Тупіцина Ірина Аркадіївна

Дисципліни за вибором
для спеціальності 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали":
 • Сучасні люмінесцентні наноматеріали та нанотехнології для технічних та біомедичних застосувань (10 кредів ЄКТС), викладачі: д.т.н., ст.д. Беспалова Ірина Ігорівна та д.ф.-м.н., ст.д. Семінько Владислав Вікторович
 • Радіолюмінесценція конденсованого стану (10 кредів ЄКТС), викладач: д.ф.-м.н., с.н.с. Тарасенко Олег Анатолійович
для спеціальності 132 - "Матеріалознавство":
 • Методи отримання сцинтиляційних матеріалів (10 кредів ЄКТС), викладач: к.т.н., ст.д. Герасимов Ярослав Віталійович
 • Основи нано- і біомедичного матеріалознавства (10 кредів ЄКТС), викладач: д.т.н., ст.д. Беспалова Ірина Ігорівна

Силабуси
Робочі програми
Розклад занять 
План навчального процесу за спеціальністю 105  2018 та 2021
                                                     за спеціальністю 132  2019 та 2021
Потенційні наукові керівники
Профілі SCOPUS науково-педагогічних працівників
Графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Відгуки та рецензії
Бондаренко І._Рецензія на ОНП за спеціальністю 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"
Бойко Ю._Рецензія на ОНП за спеціальністю 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"
Притула І._Рецензія на ОНП за спецвальністю 132 - "Матеріалознавство"
Бойко Ю._Рецензія на ОНП за спецвальністю 132 - "Матеріалознавство"

ОНП-105-2018
ОНП-105-2021
ОНП-132-2019
ОНП-132-2021