Мови

  • English
  • Українська

Вітаємо наших співробітників із присудженням Премії Кабінету Міністрів України у 2022 році!

Вітаємо колектив авторів:

Андрій Юрійович БОЯРИНЦЕВ
—заступник директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший дослідник

Андрій Григорович ВАРИЧ
—молодший науковоий співробітникі відділу впровадження науково-технічних розробок Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

Юрій Миколайович  ДАЦЬКО
—учений секретар Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидат технічних наук, старший дослідник

Михайло Володимирович  ПІДГОРНИЙ
—інженер-конструктор товариства з обмеженою відповідальністю “АМКРІС”

Тамара Володимирівна ПОНОМАРЕНКО
—старший науковий співробітник лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидат хімічних наук

Тетяна Павлівна РЕБРОВА
—старший науковий співробітник лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидаті хімічних наук, старший науковий співробітник

Володимир Іванович ТАРАНЮК
—старший науковий співробітник відділу впровадження науково-технічних розробок Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидат технічних наук

Віктор Леонідович ЧЕРГИНЕЦЬ
—завідувач лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, доктор хімічних наук, професор


із присудженням у 2022 році Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:
за роботу “Розроблення та впровадження у виробництво нових екологічно чистих технологій виготовлення особливо чистої сировини для вирощування галогенідних сцинтиляційних монокристалів”!

Бажаємо колегам, насамперед, мирного неба, сприятливих умов для подальшої наукової творчості, натхнення та здоров'я!