Мови

  • English
  • Українська

Національну академію наук України прийнято до Європейської структури Astroparticle Physics European Consortium (APPEC)

Дослідження в галузі неприскорювальної фізики елементарних частинок у Європі підтримуються створеним у 2001 році Консорціумом для координації досліджень у галузі неприскорювальної фізики елементарних частинок (Astroparticle Physics European Consortium, APPEC).

Консорціум координує дослідження в таких напрямах:
  • Природа катастрофічних подій у Всесвіті, гамма- та нейтринна астрономія, дослідження гравітаційних хвиль.
  • Природа темної матерії і темної енергії.
  • Властивості нейтрино.
Фізика раннього Всесвіту, дослідження реліктового випромінювання.

Головними задачами APPEC є координація зусиль європейських учених у напрямах, які вимагають об’єднання значних матеріальних та людських ресурсів різних країн, взаємодія з подібними структурами в галузі фізики високих енергій, астрономії, астрофізики, космології, а також визначення пріоритетних напрямів досліджень. Так, у 2017 році було опубліковано Дорожню карту розвитку неприскорювальної  фізики елементарних частинок на 2017-2026 рр.

У Консорціум входять 23 національні агенції, академії, інститути з 17-ти країн Європи. Організаціями-спостерігачами є ЦЕРН, Європейський консорціум теорії елементарних частинок (EuCAPT), консорціум ASTRONET, Відділення фізики високих енергій і частинок Європейського фізичного товариства (EPS-HEPP), Європейська південна обсерваторія, Європейський комітет співпраці з ядерної фізики (NuPECC). Членство у Консорціумі Об’єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні (організації, яка фактично представляла росію) було призупинено після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

В Україні ведуться як теоретичні, так і експериментальні дослідження в різних напрямах неприскорювальної фізики елементарних частинок. Роботи виконуються науковцями таких установ НАН України, як: Головна астрономічна обсерваторія, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Інститут сцинтиляційних матеріалів, Інститут ядерних досліджень, а також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

19 липня 2022 року у Відні відбулась чергова Генеральна асамблея APPEC, на якій з доповіддю про результати роботи українських науковців виступив завідувач відділом фізики лептонів Інституту ядерних досліджень НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Федір Даневич. Члени Генеральної асамблеї відмітили вагомий розвиток відповідних досліджень, а також необхідність підтримки науки в цей складний для України час. Зокрема, професор Крістіан Спірінг (Christian Spiering, DESY) висловив думку, що Україна захищає Європу та її цінності від росії, яка розв'язала варварську, безглузду війну фактично проти усього цивілізованого світу, тому Європа має усіляко допомагати народу України. Генеральна асамблея одноголосно прийняла НАН України до складу Консорціуму. Заявку на вступ НАН України підписали президент НАН України академік Анатолій Загородній та генеральний секретар APPEC Андреас Хангс.

Прийняття Національної академії наук України в APPEC стало можливим завдяки високому рівню досліджень українських вчених у галузі неприскорювальної фізики елементарних частинок і надалі має стати надійною основою для участі науковців із України в дослідженнях у цій галузі в Європі.

За даними сайту НАН України.