Мови

  • English
  • Українська

Візит експертної групи  НАЗЯВО

Шановні колеги!

У період з 12 січня до 14 січня 2022 року  в Інституті сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України відбудеться візит експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з метою проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» (ID у ЄДЕБО 28473)  за рівнем вищої освіти «Доктор філософії» (справа № 1992/АС-21).

З програмою візиту можна ознайомитись тут. 

Під час візиту, а саме 13 січня  2022 р. з 14:30 до 15:30, відбудеться відкрита зустріч з експертною групою (з використанням сервісу відео-конференцій Zoom), під час якої можна поспілкуватись з експертами щодо реалізації освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» у ІСМА НАН України.
 
Підключитись до конференції: Веб-посилання
https://us04web.zoom.us/j...
Ідентифікатор конференції: 798 2086 2785
Пароль: 2022

Відповідальний за технічний супровід дистанційних зустрічей та допомогу при потребі –  Дідич Володимир Миколайович (didichvladimir@gmail.com)