Мови

  • English
  • Українська

Про проведення першого етапу конкурсного відбору постдоків НАН України

Шановні Колеги!

Оголошено конкурс заявок від наукових установ НАН України на виконання науково-дослідних тем у рамках постдокторальних досліджень у Національній академії наук України.

Згідно з постановою Президії НАН України від 09.12.2020 № 275 «Про програму постдокторальних досліджень у Національній академії наук України» в НАН України запроваджено програму постдокторальних досліджень.

Конкурсний відбір постдоків НАН України за цією програмою здійснюється в два етапи:
– перший етап – подання заявок від наукових установ НАН України на виконання науково-дослідних тем, до яких планується залучити постдока НАН України;
– другий етап – конкурсний відбір претендентів, які бажають взяти участь у програмі, в рамках узгоджених заявок від наукових установ НАН України.

З 22 березня 2021 року оголошується конкурс заявок від наукових установ НАН України на виконання науково-дослідних тем у рамках постдокторальних досліджень у НАН України (далі – конкурс заявок).

Заявки від наукових установ НАН України на виконання науково-дослідних тем, до яких планується залучити постдока НАН України, мають містити таку інформацію:
– прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада та науковий ступінь наукового керівника науково-дослідної теми, який виступатиме керівником постдока НАН України;
– назва та коротка анотація науково-дослідної теми з обгунтуванням необхідності залучення постдока до виконання цього проєкту;
– наявність доступу до спеціального наукового обладнання, що може бути використане для роботи постдока НАН України;
– наявність у науковому підрозділі наукової установи НАН України, куди залучатиметься постдок НАН України, грантів, договорів, інших джерел фінансування наукових проєктів;
– дані щодо публікаційної активності відповідного наукового підрозділу наукової установи та керівника постдока НАН України.

Зазначені матеріали заявок (у двох примірниках) до 5 квітня 2021 р. подаються науковими установами НАН України до відповідних секцій НАН України (для наукових установ при Президії НАН України – до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України).
Переможці конкурсу заявок визначаються рішенням Президії НАН України.

Розпорядження Президії НАН України про оголошення конкурсу заявок від наукових установ НАН України на виконання науково-дослідних тем у рамках постдокторальних досліджень у НАН України

За даними сайту НАН України