Мови

  • English
  • Українська

Вітаємо П. В. Архипова та Є.П. Галєніна із захистом кандидатських дисертацій!

30 вересня 2020р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України відбувся захист кандидатських дисертацій наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Євгенія Петровича Галеніна на тему "Отримання сцинтиляційних кристалів BGO-BSO зі структурою евлітину із розплаву" та молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Павла Васильовича Архипова на тему "Отримання кристалів на основі YAG методом Чохральського у СО-вмісному середовищі", обидві за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.
Вітаємо здобувачів та бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!