Мови

 • English
 • Українська

Увага, атестація!

До уваги наукових співробітників Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України!
Повідомляємо, що з 02 по 13 листопада 2020 р. буде проведено чергову атестацію наукових працівників ІСМА НАН Україну.

Атестацію наукових працівників науково-дослідних підрозділів (відділ технології вирощування монокристалів (2302), лабораторія тугоплавких сцинтиляційних матеріалів (2302-2), лабораторія синтезу сцинтиляційних матеріалів (2304), відділ досліджень люмінесцентних властивостей матеріалів (2307), відділ гетероструктурованих матеріалів (2314), відділ наноструктурних матеріалів (2315), лабораторія наноструктурних органічних матеріалів (2315-1), відділ сцинтиляційної радіометрії і радіохімічних методів дослідження (2319), лабораторія інформаційних систем (2319-2)) буде проводити атестаційна комісія у складі:

СОРОКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – голова комісії
СТАДНИК ПЕТРО ОМЕЛЯНОВИЧ – заступник голови комісії
ВОЛОШИНА ЛЮДМИЛА ІЛЛІВНА – секретар комісії, представник профспілкового комітету
ЛИСЕЦЬКИЙ ЛОНГІН МИКОЛАЙОВИЧ – член комісії
ГЕРАСИМОВ ЯРОСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ – член комісії
РОПАКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА – член комісії
ДНІПРОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ – член комісії.

Атестацію наукових працівників науково-технічних (відділ впровадження науково-технічних розробок (2830), сектор впровадження методик дослідження сцинтиляторів (2836)) і науково-організаційних (редакція наукова (2907), відділ координації, аналізу та прогнозування наукової діяльності (2204), планово-виробничий відділ (2206), відділ охорони праці і екології (2208), відділ науково-технічної інформації (2905)) підрозділів буде проводити атестаційна комісія у складі:

ДАЦЬКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – голова комісії
ЛЮБИНСЬКИЙ ВАДИМ РУВИНОВИЧ – заступник голови комісії
МАКСИМЧУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА – секретар комісії, представник профспілкового комітету
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ – член комісії
ДНІПРОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ – член комісії.

Атестацію членів атестаційних комісій та працівників керівного складу інституту буде проводити директор інституту у присутності представника профспілкового комітету Нєстєркіної В.В., на яку покладаються обов’язки ведення протоколів, а також провідного юрисконсульта Дніпрова М.М.

Науковим працівникам, які підлягають черговій атестації, до 15 жовтня 2020 р. надати до відділу кадрів заповнені атестаційну форму, звіт та характеристику, відповідно до Положення про атестацію наукових працівників ІСМА НАН України. Зі списками наукових працівників, які підлягають черговій атестації або можуть пройти її за власним бажанням, ознайомлені керівники відповідних структурних підрозділів для подальшого інформування своїх співробітників.

Положення
Додатки до положення (форми документів)

Нагадуємо, що відповідно до Положення про атестацію наукових працівників ІСМА НАН України:

4. Атестації підлягають:
 • наукові працівники, які обіймають посади, зазначені у статті 31 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 590; 2017 р., № 33, ст. 1038);
 • особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено науковий ступінь;
 • особи, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», в наукових (науково-дослідних, науково-технічних та науково-організаційних) підрозділах Інституту, за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності, з урахуванням Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1111).
5. Не підлягають атестації наукові працівники:
 • які направлені на наукове стажування або у наукове відрядження, пов’язане з довготривалою науковою експедицією;
 • які відповідно до статті 12 Закону України «Про професійний розвиток працівників» віднесені до категорії працівників, які не підлягають атестації, а саме:
  • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
  • вагітні жінки;
  • особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства;
  • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
  • неповнолітні;
  • особи, які працюють за сумісництвом;
 • особи, що відносяться до категорії наукових працівників, які не підлягають атестації відповідно до колективного договору Інституту .
 • які перебувають у відпустці відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України (відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною);
 • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації або прийняті на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення, за якими відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток в Інституті;
 • які відповідно до частини п’ятої статті 119 Кодексу законів про працю України під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, що настає за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.
 • Наукові працівники, визначені абзацами другим – шостим пункту 5 цього Положення, проходять атестацію не раніше ніж через рік після закінчення періоду, під час якого вони не підлягали атестації.
 • Наукові працівники, визначені абзацами другим – шостим пункту 5 цього Положення, можуть проходити атестацію за власною ініціативою, подавши заяву на ім’я директора Інституту (Додаток 1 до Положення).