Мови

  • English
  • Українська

Відділ метрології та стандартизації (2901)

Основні напрямки діяльності

Національна та міжнародна стандартизація в рамках діяльності технічного комітету з стандартизації ТК 99;
Метрологічна експертиза та нормоконтроль науково-технічних документів;
Технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю виробництва сцинтиляційних матеріалів;
Розробка ДСТУ та ТУ на розробляєму продукцію.

Технологічне устаткування

test

Завідувач відділу:

Любинський Вадим Рувинович
test
т. +38 057 341-02-01

Співробітники відділу:

Молчанова Ніна Іванівна
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-01-13
Даніленко Юлія Анатоліївна
провідний інженер
т. +38 057 341-02-92
Ващенко Людмила Леонідівна
провідний інженер
т. +38 057 341-01-13
Гурджян Наріне Рубенівна
провідний інженер
т. +38 057 341-01-13

Основні проекти та публікації:

К вопросу о различных концепциях оценки качества результатов измерения светового выхода сцинтилляторов/ Б.В. Гринев, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленская, В.Р. Любинский, Л.И. Мицай, Н.И. Молчанова, В.А. Тарасов// Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники. Аспекты сцинтилляционной техники (под редакцией А.В. Гектина). – Харьков: «ИСМА», 2017. — С. 42-71.

 О роли метрологического обеспечения в процессе производства кристаллов/В.Р. Любинский, Н.И. Молчанова, Л.Л. Ващенко// Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники. Аспекты сцинтилляционной техники (под редакцией А.В. Гектина). – Харьков: «ИСМА», 2017. — С. 186-190.

Оценка качества цилиндрических детекторов на основе полистирола/Гринев Б.В., Гурджян Н.Р., Зеленская О.В., Любинский В.Р., Мицай Л.И., Молчанова Н.И., Тарасов В.А.// XIII Международный научно-технический семинар «Неопределенность измерений: научные, законодательные, методические и прикладные аспекты» (UM-2016)
г. Минск, Республика Беларусь 13 – 14 апреля 2016 года стр. 49-53.

К вопросу об отличии новой версии стандарта ISO 9001: 2015 от ISO 9001:2008/ Зиновьева А.В., Любинский В.Р., Молчанова Н.И.// Материалы 16-ой Международной научно-практической конференции «КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 20 сентября – 23 сентября 2016 г. Одесса. – С. 67-69.

Особенности разработки международного стандарта МЭК/Б. В. Гринев, Ю. А. Даниленко, В.Р. Любинский// Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2015.№4. с. 32-37.

Тлумачний  довідник з ядерного приладобудування/ Б. В. Гриньов, В.Р. Любинський, Н.І. Молчанова, О.Е. Богомолова, Л.А. Ламааши// Харків: «ІСМА», 2015.-320 стор.

Досвід роботи міжнародних організацій зі стандартизації/Гриньов Б.В., Даніленко Ю.А., Любинський В.Р.// Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2014 . — № 5 — С. 11—13.